Årsmøte 2021 – 19. mars 2022

Reksta Ungdomslag

Velkommen til årsmøte i Reksta Ungdomslag.

Sjå innkalling og styret si innstilling til årsmelding (PDF) her.

STAD: Rekstakjellaren / Reksta skule

TID: Laurdag 19. mars kl. 17.00

Sosialt samvær: Etter møtet blir det sosialt samvær med raspeballmiddag. Meld deg på til Ingrid – 415 54 740

SAKLISTE:

1/22 Opning ved leiar

2/22 Val av orstyrar

3/22 Val av referent

4/22 Val av to til å skrive under protokoll

5/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

6/22 Årsmelding 2021

7/22 Rekneskap 2021

8/22 Budsjett 2022

9/22 Innkomne saker

  • Kjøp av partytelt
  • Kva økonomiske fullmakter skal ligge til styret, utan årsmøtevedtak.

10/22 Markering av 100-årsjubileum og jubileumsfest

11/22 Val:

Leiar Johnny Stigedal: ikkje på val

Nestleiar Olav Steimler: på val

Kasserar Inger Reksten Stigedal: ikkje på val

Sekretær Åshild Reksten: på val

Styremedlem Ingrid Reksten: på val

Varamedlem Ida Nygård Reksten: på val

Varamedlem Anita Øygard: på val

Revisorar Eli Reksten, ikkje på val //  Ingebjørg Reksten, på val

Valnenmd Lars Erik Reksten, på val //  Ingebjørg Reksten, ikkje på val

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan laurdag 19. februar