Velkommen til årsmøte i Reksta Ungdomslag.

STAD: Rekstakjellaren / Reksta skule

TID: Søndag 30. april kl. 19.00

SAKLISTE:

1/23 Opning ved leiar

2/23 Val av ordstyrar

3/23 Val av referent

4/23 Val av to til å skrive under protokoll

5/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

6/23 Årsmelding 2022

7/23 Rekneskap 2022

8/23 Budsjett 2023

9/23 Innkomne saker

  • Opprydding av område rundt skulen etter arrangement – orienteringssak i årsmelding.

10/23 Val (årsmøtet vel leiar, elles konstituerar styret seg sjølv):

Leiar Johnny Stigedal: på val

Nestleiar Olav Steimler: ikkje på val

Styremedlem (kasserar) Inger Reksten Stigedal: på val

Styremedlem (skrivar) Åshild Reksten: ikkje på val

Styremedlem Ingrid Reksten: ikkje på val

Varamedlem Ida Nygård Reksten: på val

Varamedlem Anita Øygard: på val

Revisorar Eli Reksten, ikkje på val //  Ingebjørg Reksten, på val

Valnenmd Lars Erik Reksten, ikkje på val //  Ingebjørg Reksten, på val

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 14. april