SPLEIS hausten 2020

Hausten 2020 sette vi i gang ein innsamlingsaksjon – via SPLEIS. Gjevargleda var overveldande stor, og vi fekk inn bortimot kr 50.000. Ein del fekk ikkje til å bruke SPLEIS, slik at summen vart høgare enn kva SPLEIS-linken viser.

TUSEN TAKK til alle rause gjevarar!